Informatie over doorgang Tussen Slik en Zand 2020

29 mei 2020Nieuws

Voor ons als evenementenorganisatie is het een onzekere tijd m.b.t. de vooruitzichten over het al dan niet door kunnen gaan van evenementen medio 2020. Natuurlijk staat de gezondheid van de deelnemers voorop en zijn wij afhankelijk van landelijke bepalingen en het verkrijgen van toestemming (vergunning) van de gemeente.

Wij gaan daarbij uit van een positief scenario dat vanaf de zomer de beperkende maatregelen rondom de corona crisis zullen worden afgebouwd en dat er in december weer buitenevenementen kunnen plaatsvinden. Tussen Slik en Zand zal dan zoals gepland door kunnen gaan volgens het huidige programma. Maar natuurlijk kunnen wij hierover op dit moment geen enkele garantie geven.

In dit licht gaan wij dan ook door met de voorbereidingen voor het evenement en is de inschrijving voor deelnemers geopend.

Wij nemen uiterlijk op 1 september de beslissing of het evenement, met de op dat moment gehanteerde maatregelen en vooruitzichten, door kan gaan. Is er medio augustus nog steeds veel onzekerheid en zijn er nog beperkende maatregelen en/of geen positieve ontwikkelingen over de maanden daarna dan zullen wij besluiten of we het evenement in een andere vorm door kunnen laten gaan en/of kunnen verplaatsen naar een datum dat doorgang wel mogelijk is. Wij hebben de minimale tijd vanaf 1 september heel hard nodig om alle organisatorische zaken rondom het evenement voor elkaar te krijgen om zodoende de deelnemers een volwaardig wandelevenement te kunnen bieden.

Heeft u zich al aangemeld of bent u nog van plan om in te schrijven dan is dit volgens de geldende algemene voorwaarden zoals deze vanaf de opening van de inschrijving op de website zijn gepubliceerd. Bij annulering voor 1 oktober kan je het inschrijfgeld minus € 7,50 administratiekosten retour krijgen.

U kunt ook afwachten hoe de beperkingen en algemene richtlijnen mbt de corona crisis zich ontwikkelen en bij meer positieve berichten aanmelden voor het evenement of wachten tot na 1 september met inschrijven.

Vanuit de organisatie zullen wij bij belangrijke wijzigingen ook berichten verspreiden via de website, pers en sociale media.

Wij kunnen op dit moment nog geen verdere toezeggingen doen over eventuele tegemoetkomingen bij afgelasting en/of verplaatsing van het evenement naar een latere datum maar denken hier in de huidige situatie natuurlijk wel over na.

Voor nu: Blijf gezond en denk om elkaar zodat we zo snel mogelijk weer vooruit kunnen kijken naar mooie sportbeleving.

Sportieve groet,

Organisatie Tussen Slik en Zand
Sporteiland
info@tussenslikenzand.nl