29 mei 2020Nieuws

Velp 16 oktober 2020,

Informatie over afhandeling van inschrijving Tussen Slik en Zand 2020
Deelnemers kunnen via het annuleringsformulier aangeven of de aanmelding verplaatst moet worden naar 2021 of dat het inschrijfgeld minus € 5,00 bank- en administratiekosten terugbetaald moet worden.
Ook kan Tussen Slik en Zand ondersteund worden door het kopen van het deelnamepakket 2020 (Buff, Herinneringspin, Routekaart, Polsbandje) à € 7,50. We sturen het pakket op of het kan op verzoek afgehaald worden op Ameland.

ANNULERINGSFORMULIER TUSSEN SLIK EN ZAND 2020

 

Velp, 13 oktober 2020

Tussen Slik en Zand 2020 gaat niet door
De overheid heeft, zoals vanavond aangekondigd, besloten om evenementen te verbieden als een van de maatregelen om de COVID-19 pandemie in Nederland onder controle te krijgen. Dit betekent dat Tussen Slik en Zand 2020 op 24 oktober geen doorgang kan vinden. Een lastige situatie voor de deelnemers, organisatie en alle vrijwilligers die er klaar voor waren om het evenement onder de de huidige omstandigheden tot een succes te maken. Zo staan er op dit moment 1350 deelnamepakketten met o.a. boottickets, routekaarten en polsbandjes klaar om verstuurd te worden naar alle deelnemers…….helaas.
We gaan ons beraden over de ontstane situatie en zullen via een email alle deelnemers op zaterdag 17 oktober berichten over de afhandeling van de inschrijving Tussen Slik en Zand 2020. Dit bericht zal ook op de website gepubliceerd worden.

Velp, 7 oktober 2020

Veel vragen i.v.m. onzekerheid
De organisatie ontvangt veel vragen over doorgang van het evenement. Zolang er van overheidswege geen verbod is gaan wij door met de organisatie en gaan wij ervan uit dat we op 24 oktober kunnen wandelen. Natuurlijk zien en horen wij ook de berichten over de landelijke toename van besmettingen maar ook wij weten (nog) niet wat dit betekent voor Tussen Slik en Zand over 2 weken. Zodra hierin iets veranderd zullen wij dit publiceren.

Velp, 25 september 2020

Vergunning is verleend
De vergunning voor de organisatie van Tussen Slik en Zand 2020 op 24 oktober is door de gemeente Ameland verleend op 25 september. Het evenement kan doorgang vinden volgens het opgestelde COVID-19 protocol voor evenement en deelnemers en advies van de veiligheidsregio om zodoende invulling te geven aan de geldende maatregelen COVID-19.

Velp, 1 september 2020

Nieuwsbrief augustus 2020.
We hebben een nieuwsbrief verstuurd met de laatste informatie. De berichten vanuit de gemeente en veiligheidsregio zijn positief al is dit in deze bijzondere tijd geen garantie voor de komende periode. Lees de nieuwsbrief via de onderstaande link:
Nieuwsbrief Tussen Slik en Zand 2020


Velp, 22 juli 2020

We mogen weer organiseren!
Het landelijk evenementenverbod is opgeheven. Met de aanwijzingen vanuit het protocol Verantwoorde wandeltochten en – evenementen van de KNWB gaan we Tussen Slik en Zand 2020 op 24 oktober op Ameland organiseren.

Om het evenement verantwoord en coronaproof te kunnen organiseren zal de organisatie in de komende periode verder overleggen met gemeente en veiligheidsregio en medio augustus komen met een volledige invulling van het programma. Het streven is om vanuit de bestaande mogelijkheden het wandelevenement tussen Wad en Noordzee zoveel mogelijk de beleving te geven van de afgelopen jaren. Helaas zullen we door de maatregelen en geldende beperkingen aanpassingen moeten doen.

Hieronder volgen de belangrijkste aanpassingen:

 • Aanmelden alleen via online voorinschrijving (en betalen) tot 14 oktober 12:00 uur.
 • Deelnamelimiet is 1500 wandelaars.
 • Er wordt gestart in groepen van maximaal 150 deelnemers.
 • Elke groep start om de 20 minuten.
 • De startlocatie is alleen toegankelijk voor deelnemers van de betreffende groep in aangegeven tijdslot van 20 minuten.
 • In het programma is de indeling opgenomen, deze wordt afhankelijk van de uiteindelijke aanmelding nog aangepast.
 • Avondprogramma op vrijdag 23 oktober gaat niet door.
 • Geen livemuziek en expo op het Kerkplein op 24 oktober.
 • Deelnemers ontvangen in de week voor het evenement een Covid-19 protocol Tussen Slik en Zand met gedragsregels en richtlijnen.
 • Publiek en supporters worden bij start en finish niet toegelaten.
 • De verzorging zal onderweg in beperkte vorm worden aangeboden.

In de komende periode zullen we in detail treden over de precieze invulling en aanpassingen van het programma waarbij we ernaar streven om zo veel mogelijk de wandelbeleving van de afgelopen jaren te kunnen bieden op Ameland.
Natuurlijk blijven we de berichtgeving en eventuele veranderingen m.b.t. coronavirus volgen en zijn de op dat moment geldende richtlijnen bepalend.

Mocht de situatie m.b.t. coronavirus toch weer veranderen met eventuele afgelasting tot gevolg dan hanteren wij aangepaste algemene voorwaarden. Wij betalen dan 100% van het inschrijfgeld terug.

Schrijf u nu in voor Tussen Slik en Zand 2020


Velp 28 mei 2020

Voor ons als evenementenorganisatie is het een onzekere tijd m.b.t. de vooruitzichten over het al dan niet door kunnen gaan van evenementen medio 2020. Natuurlijk staat de gezondheid van de deelnemers voorop en zijn wij afhankelijk van landelijke bepalingen en het verkrijgen van toestemming (vergunning) van de gemeente.

Wij gaan daarbij uit van een positief scenario dat vanaf de zomer de beperkende maatregelen rondom de corona crisis zullen worden afgebouwd en dat er in december weer buitenevenementen kunnen plaatsvinden. Tussen Slik en Zand zal dan zoals gepland door kunnen gaan volgens het huidige programma. Maar natuurlijk kunnen wij hierover op dit moment geen enkele garantie geven.

In dit licht gaan wij dan ook door met de voorbereidingen voor het evenement en is de inschrijving voor deelnemers geopend.

Wij nemen uiterlijk op 1 september de beslissing of het evenement, met de op dat moment gehanteerde maatregelen en vooruitzichten, door kan gaan. Is er medio augustus nog steeds veel onzekerheid en zijn er nog beperkende maatregelen en/of geen positieve ontwikkelingen over de maanden daarna dan zullen wij besluiten of we het evenement in een andere vorm door kunnen laten gaan en/of kunnen verplaatsen naar een datum dat doorgang wel mogelijk is. Wij hebben de minimale tijd vanaf 1 september heel hard nodig om alle organisatorische zaken rondom het evenement voor elkaar te krijgen om zodoende de deelnemers een volwaardig wandelevenement te kunnen bieden.

Heeft u zich al aangemeld of bent u nog van plan om in te schrijven dan is dit volgens de geldende algemene voorwaarden zoals deze vanaf de opening van de inschrijving op de website zijn gepubliceerd. Bij annulering voor 1 oktober kan je het inschrijfgeld minus € 7,50 administratiekosten retour krijgen.

U kunt ook afwachten hoe de beperkingen en algemene richtlijnen mbt de corona crisis zich ontwikkelen en bij meer positieve berichten aanmelden voor het evenement of wachten tot na 1 september met inschrijven.

Vanuit de organisatie zullen wij bij belangrijke wijzigingen ook berichten verspreiden via de website, pers en sociale media.

Wij kunnen op dit moment nog geen verdere toezeggingen doen over eventuele tegemoetkomingen bij afgelasting en/of verplaatsing van het evenement naar een latere datum maar denken hier in de huidige situatie natuurlijk wel over na.

Voor nu: Blijf gezond en denk om elkaar zodat we zo snel mogelijk weer vooruit kunnen kijken naar mooie sportbeleving.

Sportieve groet,

Organisatie Tussen Slik en Zand
Sporteiland
info@tussenslikenzand.nl

SPONSORS & PARTNERS

Schrijf u in voor de Tussen Slik en Zand nieuwsbrief