19 september 2017Nieuws

Vrijdag 20 oktober 2017
Natuurcentrum Ameland 20:45
Opgave via het inschrijfformulier, kosten € 5,00

De wereld onder Ameland

Aan de vooravond van het wandelevenement op vrijdag 20 oktober bieden wij een informatief en inspirerend avondprogramma in de prachtige ruimte van het Aquarium in het Natuurcentrum aan de Strandweg. 

Geowetenschapper en vice-voorzitter van de Waddenacademie Hessel Speelman zal u tijdens deze avond meenemen op een reis onder de oppervlakte van het eiland en onder de bodem van de Wadden- en Noordzee.

‘Slik en Zand zijn natuurlijke elementen van het Waddengebied en fraai ‘ontsloten’ (dus waarneembaar en voelbaar) op Ameland. De sedimentdynamiek (continue processen van transport, afzetting en erosie van sedimenten) vormt de grondslag van de Werelderfgoed-status van de Wadden. Onder de oppervlakte van het eiland en onder de bodem van de Wadden- en Noordzee toont ook de ondergrond van het Waddengebied een fraai palet van natuurlijke ontwikkelingen in tijd en ruimte. Zo kan het ontstaan van het Waddengebied en van Ameland worden afgelezen uit de afwisseling van – onder meer – slik en zand in de relatief ondiepe ondergrond. In de diepere ondergrond zien we dat verder terug in de tijd ook continue natuurlijke processen hebben plaatsgevonden.

Ik zie ernaar uit om u te vertellen over de ontwikkeling in tijd ( op tijdschalen van 100en miljoenen jaren en millennia tot decennia en maanden en dagen) en ruimte (van Den Helder tot Esjberg met focus op Ameland en van diepten van kilometers tot de toppen van de duinen).’

Hessel Speelman
Geowetenschapper
Vice-voorzitter Waddenacademie

SPONSORS & PARTNERS

Schrijf u in voor de Tussen Slik en Zand nieuwsbrief