Tussen Slik en Zand 2017

10 oktober 2016

Op zaterdag 21 oktober organiseert Sporteiland de 7e editie van het wandelevenement Tussen Slik & Zand. Het wandelevenement met Waddenzee Werelderfgoed als inspiratiebron en ondersteund door de verschillende natuurorganisaties op en om Ameland; Waddenvereniging, Natuurcentrum Ameland, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Wetterskip, RWS, De Vennoot e.a.

Wandelen over Ameland tussen Wad en Noordzee met afwisselende routes van 11, 18 en 25 km. De start en finish van de tocht is in het sfeervolle dorp Nes. Maak als wandelaar tijdens deze dag onderdeel uit van Wadden Werelderfgoed. Beleef en geniet van dit, in de wereld, bijzondere gebied. Niet voor niets uitgeroepen door de UNESCO tot Werelderfgoed.

De routes voeren over wegen, paden en trails die u via de wadkant, bos, duinen en het strand laten finishen in het sfeervolle centrum van Nes. Maak de oversteek voor een dag of weekeinde en ervaar deprachtige natuur van dit Waddeneiland.

Het thema van Tussen Slik en Zand 2017 is De wereld onder Ameland. Ameland in het perspectief van de geologische ontwikkeling van het Waddengebied en de invloed dit  heeft op de huidige natuur en cultuurwaarden. Hoe is de bodemopbouw onder de wandelpaden op Ameland, het ontstaan van het eiland en de eerste bewoners, vulkanische activiteit onder de Wadden, specifieke dierenrijk op en om het eiland en Ameland ontstaan voor de kust van Brazilie zijn voorbeelden van vragen en onderwerpen die we naar voren willen laten komen in informatievoorziening in het routeboekje 2017.

Alle deelnemers met een adres buiten Ameland ontvangen een boottiket voor personenvervoer Holwerd-Ameland vv. Het bootticket is geldig t/m 21 oktober voor de heenreis, dus ook de dagen voor het evenement. Retour is geen controle.

Voor overnachtingen en algemene informatie kunt u terecht bij VVV Ameland.

Alle deelnemers ontvangen een bijzonder routeboekje met uitleg over de wandelroutes en informatie over de bijzondere natuur- en cultuurwaarden onderweg.

Inschrijven voor Tussen Slik en Zand 2017 is mogelijk vanaf 10 maart 2017.